Google

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 kwietnia 2011 10:16

Logopeda - mgr Anna Kubicka

Zadania: zapobieganie powstawaniu wad wymowy

 • czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;

 • zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;

 • współpraca z nauczycielami;

 • pedagogizacja rodziców;

Diagnoza: rozpoznawanie zaburzeń językowych

 • prowadzenie przesiewowych badań wymowy;

 • diagnozowanie logopedyczne;

 • informowanie rodziców o poziomie rozwoju mowy

Terapia: pomoc w przezwyciężaniu trudności

 • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;

 • systematyczne prowadzenie indywidualnej terapii;

 • stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;

 • udzielanie porad i wskazówek.